A legfontosabb feladatainkat a következő főbb pontok mentén határozzuk meg: mozgásfejlesztés, gondozás és nevelés, egészséges és választékos táplálkozás, tisztálkodás, állandóság és rendszeresség, egyéni bánásmód, valamint a Szűlőkkel való szoros kapcsolattartás

Programunkban a mozgásfejlesztést helyezzük előtérbe. Az aktív nagymozgásoktól kezdve a finommotoros manipulációig mindent magába foglal, és az egész személyiség fejlődését elősegíti. A finom motorika fejlesztése az udvaron leginkább a homokozóban valósul meg, ahol gyönyörű fagyik, torták, várak és alagutak készülnek. A benti tevékenységeket gyurmával, rajzeszközökkel, gyerekollóval színesítjük a kicsik számára, így játszva tanulják meg ezek használatát. Előfordul, hogy a gyerekekkel közösen sütünk valami finom, de egészséges süteményt, ilyenkor természetesen nagy élvezettel kapcsolódnak be a tésztagyúrásba, süteményszaggatásba is. Ezek kedvezően befolyásolják az értelmi és a szociális képességek alakulását is. A napi rutin szerves részét képezi a szabad levegőn történő mozgás. Tágas udvarunkon a gyerekek a hagyományos játszótéri játékok mellett kipróbálhatják kisrobogóinkat, a futókerékpárt és a rollert. Ha az időjárás nem teszi lehetővé, hogy kimenjünk, akkor a csoportszobában rendezünk be akadálypályát, és mini tornaórát tartunk a gyerekek nagy örömére. A sport számunkra a mindennapi élet része, ezért minden nap tornázunk, vagy sportolunk. A mozgásfejlesztés célja: a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, mozgásigényük kielégítése, a rendszeres mozgással egy egészséges életvitel megalapozása, a mozgástapasztalatok bővítése, a mozgáskészség alakítása, a testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése (kondicionális, koordinációs). Mozgáson keresztül az értelmi struktúrák és a szociális képességek fejlesztése. Az tornának, játékos mozgásoknak az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek a teremben és a szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában a hét minden napján – az egyéni szükségleteket és képességeket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget biztosítunk.

 

A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a nevelés helyzetei lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. A Linda bölcsödében különböző korosztály részére nyújtunk szolgáltatást. Bölcsödénkben jellemzően egy korosztály jelenik meg. Az 1-3 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően - különböző gondozási és nevelési feladatokat jelentenek. A gondozási műveletek különösen fontosak a kisgyermekek esetében. A még nem szobatiszta csecsemő korosztály több és kiemelt figyelmet igényel gondozása során. Törekszünk arra, hogy ezek az események örömtelik legyenek a gyermekek számára. Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos - a korosztálynak megfelelő - foglalkoztatás keretei között sok-sok testmozgással. Az erkölcsi értékek kialakításában nagy hangsúlyt fektetünk a jó-rossz felismertetésére, az őszinteségre, az igazmondásra, a felelősségvállalásra, a gyengébbek védelmére és segítésére. Fontos, hogy a bölcsödénkbe járó gyerekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés szabályait.

Dr. Havasi-Bóta Enikő

+36 20 456 3177

Családommal Budapesten élek, polgári jogi ügyvédként dolgozom. 2019. decemberében vettem át a Linda Családi Bölcsődét, amely akkor már közel hét éve működött. A tulajdonos-váltást követően igyekeztünk biztosítani a folytonosságot, a megszokott arcokat, így tulajdonképpen változatlan személyi állománnyal és a korábbi koncepcióval folyattuk a kisgyermekek gondozását-nevelését. Háromgyermekes dolgozó anyukaként pontosan tudom, hogy a szülők olyan helyet keresnek gyermeküknek, ahol szerető gondoskodás és figyelem veszi körül a kicsiket, ahol szinte ugyanolyan jó kezekben van a gyermekük, mintha velük volna. Ezt a megnyugtató érzést próbáljuk átadni minden hozzánk járó kisgyermek szüleinek. Nagy örömünkre szolgál, hogy odaadó munkánk eredményképp a családok visszatérnek hozzánk második, harmadik és esetleg többedik kisgyermekükkel is. Ezt tekintjük legnagyobb sikerünknek, számunkra ez az igazi elmerés!